Κόπηκε στο μισό το οικογενειακό επίδομα του ΟΑΕΔ.

3 Ιουλίου 2014
oaed12

Πάνω από 300.000 οικογένειες θα υποχρεωθούν να λάβουν «πετσοκομμένο» κατά 50% το οικογενειακό επίδομα του ΟΑΕΔ, από την 1η Ιουλίου έως το τέλος του έτους.Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Εργασίας και της διοίκησης του Οργανισμού.oaed12 Το συγκεκριμένο επίδομα από την 1.1.15 και μετά καταργείται τελείως. Ο λόγος είναι η μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών κατά 2,9 ποσοστιαίες μονάδες και των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1 ποσοστιαία μονάδα, που τέθηκε σε ισχύ από 1.7.14 και έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια των αντίστοιχων κονδυλίων για να καλυφθεί το συγκεκριμένο επίδομα. Υπενθυμίζεται ότι το οικογενειακό επίδομα χορηγείται σε όσους ασφαλισμένους του ΙΚΑ δεν μπορούν να το λάβουν με βάση τη συλλογική ή την κλαδική ή την επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας που υπόκεινται, στον επαγγελματικό κλάδο που δραστηριοποιούνται. Το ποσό που χορηγείται διαφοροποιείται ανάλογα με τα παιδιά του κάθε δικαιούχου. Η χορήγησή του γίνεται μία φορά τον χρόνο και έως τώρα ο Οργανισμός φρόντιζε να το δίνει στους δικαιούχους, τμηματικά κατά το β’ εξάμηνο κάθε έτους. Φέτος όμως, θα το λάβουν μειωμένο στο μισό, με βάση τις περικοπές που αποφασίστηκαν. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για οικογένειες με ένα παιδί το επίδομα ήταν έως τώρα 98,64 ευρώ, ενώ από την 1η Ιουλίου και μετά μειώνεται στα 49,32 ευρώ. Για οικογένειες με δύο παιδιά το επίδομα ήταν 295 ευρώ και μειώνεται στα 147,84 ευρώ. Για οικογένειες με τρία παιδιά το οικογενειακό επίδομα του ΟΑΕΔ ήταν 707,8 ευρώ και με τη μείωση που θα υποστεί, θα υποχωρήσει στα 332,76 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, υποχώρησε κατά το ήμισυ η εισφορά που κατέληγε στη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας. Το υπουργείο Εργασίας δεν έχει ακόμα αποφασίσει οριστικά τι θα γίνει με το συγκεκριμένο επίδομα, αν δηλαδή θα βρεθούν κονδύλια για να συνεχίσει να χορηγείται στις περίπου 30.000 γυναίκες που έγιναν πρόσφατα μητέρες και λαμβάνουν τη συγκεκριμένη παροχή, ή εάν θα το περικόψει ή εάν θα το καταργήσει.