Προσφυγή ΕΝΦΙΑ – Λόγω έλλειψης φοροδοτικής ικανότητας

28 Σεπτεμβρίου 2014
images000000

images000000

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ.
Εγιναν στην Δράμα μεσω του γραφείου πολυτέκνων και κατατέθηκαν στο νομικό Τμήμα της Αντιπεριφέρειας Δράμας της ΑΜΘ. Την Παρασκευή 26-9-2014. 
Το υπόδειγμα αυτό και μέρος των σημειώσεων που χρησιμοποιούμε για την περίπτωση αυτή, είναι το ίδιο με αυτό που δημοσίευσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ). Δείτε τις σχετικές σελίδες και μην παραλείψετε να διαβάσετε το πολύ ενδιαφέρον εισαγωγικό κείμενο.
Κρίναμε ότι, καθ’ όσον και τα δικά μας υποδείγματα συγγράφονται από δικηγόρους, μέλη του ΔΣΑ, δεν θα είχε νόημα να χρησιμοποιήσουμε κάποιο άλλο. Τα υποδείγματα των άλλων περιπτώσεων προσφυγής, δεν προέρχονται από τον ΔΣΑ.

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Βήμα 1: Η σύνταξη της προσφυγής

Η σύνταξη θα γίνεται βάσει τυποποιημένου υποδείγματος στο οποίο θα συμπληρώνονται:

α) το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο και την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας και του χώρου εργασίας του ίδιου, του νόμιμου αντιπροσώπου του και, αν υπάρχουν, του δικαστικού πληρεξουσίου και του αντικλήτου του, β) η προσβαλλόμενη πράξη ΕΝΦΙΑ,

γ) Η Δ.Ο.Υ στην οποία υπαγόμαστε δ) αναλυτική περιγραφή της περιουσιακής του κατάστασης ε) το ετήσιο εισόδημά του στ) η ύπαρξη ειδικών ζητημάτων όπως η χρόνια ανεργία, αναπηρίες ή χρόνια νοσήματα ζ) αναλυτική περιγραφή των δαπανών διαβίωσής του κατά το περασμένο έτος. η) ο τόπος και το χρόνος της σύνταξής του

Παρατηρήσεις:Παρατήρηση 1 : Ως προς την περιουσιακή κατάσταση θα πρέπει να είμαστε αναλυτικοί και να αναγράψουμε τα τυχόν στοιχεία που έχει στην διάθεσή του ο φορολογούμενος όπως π.χ. κατοικία ή αυτοκίνητο ή μετρητά σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Αν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία άλλης μορφής θα πρέπει να αναφερθούν.

Παρατήρηση 2: Σε αυτό το σημείο θα αναγραφεί αν ο φορολογούμενος είναι άνεργος ή πολύτεκνος ή με ειδικό πρόβλημα υγείας, και θα αναφερθεί αν υπάρχει έγγραφο που το αποδεικνύει (π.χ. ιατρική γνωμάτευση, βεβαίωση συλλόγου πολυτέκνων, ή βεβαίωση ΟΑΕΔ).

Παρατήρηση 3: Θα πρέπει να μπορούν να δικαιολογηθούν οι δαπάνες του προηγούμενου έτους με έγγραφα από ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, έγγραφα τράπεζας για στεγαστικό ή μισθωτήριο, αποδείξεις νοσοκομείων κλπ. Ειδικά για τα τρόφιμα αρκεί ένας εύλογος υπολογισμός κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας.

Βήμα 2: Η συγκέντρωση στοιχείων και δικαιολογητικών και η ψηφιοποίησή τους

Κάθε φορολογούμενος θα πρέπει πριν ξεκινήσει την διαδικασία αμφισβήτησης να μαζέψει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Προσβαλλόμενη Πράξη ΕΝΦΙΑ.

β) υπεύθυνη δήλωση περί ορθότητας περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου που θα προσκομιστεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (σε μια συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση γράφουμε την φράση «δηλώνω υπεύθυνα ότι το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού φακέλου ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα»)

γ) αντίγραφο ενδικοφανούς προσφυγής άρ. 63 Ν. 4174/2013

δ) έγγραφα αποδεικτικά δαπανών διαβίωσης σε ετήσια ή μηνιαία βάση (λογαριασμοί ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, δαπάνες θέρμανσης, νοσήλεια).

Αυτά τα έγγραφα θα ψηφιοποιούνται από τον εντολέα ο οποίος θα τα προσκομίζει σε φωτοτυπείο με το οποίο θα έχουμε συνεννοηθεί και θα μας τα προσκομίζει σε ηλεκτρονική μορφή. 

Βήμα 3: Κατάθεση δικογράφου ενδικοφανούς προσφυγής

Μπορεί να γίνει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2014.

Η κατάθεση της ενδικφανούς προσφυγής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες

α) Ψηφιοποίηση όλων των

β) Εγγραφή των στοιχείων σε CD ή δίσκο

γ) Κατάθεση σε έγγραφή και ψηφιακή μορφή

ΠΡΟΣΟΧΗ : Κατά την κατάθεση θα λαμβάνουμε πάντα αποδεικτικό κατάθεσης ή έστω σφραγισμένο αντίγραφο της ενδικοφανούς προσφυγής το οποίο θα πρέπει να προσκομίσουμε αργότερα στο διοικητικό πρωτοδικείο.

Σημείωση: Η κατάθεση της προσφυγής γίνεται στη ΔΟΥ που ανήκετε. Η ΔΟΥ, δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παραλαβή της. Σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα στην παραλαβή της, επικοινωνήστε με τους “Έλληνες Φορολογούμενους” (210 3242032 ή  6941 474108) όσο βρίσκεστε ακόμη στο κτίριο της ΔΟΥ. Τί ενέργειες θα κάνετε μετά:
Μετά την κατάθεση της προσφυγής πρέπει να περιμένετε 60 ημέρες για να σας απαντήσει η φορολογική αρχή.  Αν απαντήσει με απορριπτική πράξη τότε μπορείτε να προσβάλλετε αυτή την πράξη στο διοικητικό δικαστήριο. Το πιθανότερο όμως είναι να μην απαντήσει η φορολογική αρχή οπότε την 61η ημέρα ξεκινά η προθεσμία να προσφύγετε στην διοικητική δικαιοσύνη. Η προθεσμία αυτή είναι 30νθήμερη. Σε κάθε περίπτωση, εφ’ όσον έχετε απορριπτική απάντηση, ή δεν έχετε καθόλου απάντηση (σιωπηρή απόρριψη), σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τους “Έλληνες Φορολογούμενους”, ώστε να εξετάσουμε την περίπτωσή σας και θα διερευνήσουμε τις πιθανότητες επιτυχίας σε περίπτωση που συνεχίσετε την άσκηση των ένδικων μέσων. Σημειώνουμε ότι, ο συντονισμός των προσπαθειών των πολιτών είναι πολύ σημαντικός, αφού αυτό που έχει σημασία δεν είναι τόσο η αποδοχή της προσφυγής ενός ή μερικών πολιτών, αλλά η “παραγωγή” νομολογίας που, στο επόμενο διάστημα, θα μας βοηθήσει να ανατρέψουμε πλήρως τη λογική της ανάλγητης φορολογίας και τους νόμους που υποστηρίζουν τη λογική αυτή.
Παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερώστε μας ακόμη και στην περίπτωση που η προσφυγή σας γίνει δεκτή. Κάθε στοιχείο που θα συλλέξουμε, είναι πολύτιμο για τις ενέργειές μας στο μέλλον.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΑΡ. 63 ΤΟΥ Ν. 4174/2013

Του ______________ (όνομα) _____________ (επώνυμο) του _______________ (πατρώνυμο), κατοίκου __________________________________________ (διεύθυνση), (α)

ΚΑΤΑ

της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου ΕΝΦΙΑ που εκδόθηκε επί της δήλωσης φόρου ΕΝΦΙΑ 2014 με στοιχεία ________________ (αριθμό δήλωσης, ειδοποίησης και αριθμό χρηματικού καταλόγου) (β)

 Του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ______________________ (γ)

Επειδή η περιουσιακή μου κατάσταση συνίσταται στα εξής:

 (παρατήρηση 1) _____________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________ (δ)

 Επειδή το ποσό των εισοδημάτων μου, όπως αυτό δηλώθηκε στην φορολογική μου δήλωση για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) , ανέρχεται σε ______________________________ (ε) ευρώ .

 Επειδή στο πρόσωπό μου ή στο πρόσωπο της οικογένειάς μου συντρέχουν ειδικοί λόγοι όπως ειδικότερα αναφέρεται (Παρατήρηση 2): ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________ (στ)

 Επειδή το ετήσιο μου εισόδημα έχει ήδη δαπανηθεί ως εξής (Παρατήρηση 3):

 Α) Λογαριασμοί ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, τηλέφωνο _________________________

 Β)Για τρόφιμα κατ’ εκτίμηση ________________________________

 Γ) Για έξοδα στέγασης (νοίκι ή στεγαστικό δάνειο) ________________________

 Δ) Για ιατρικές δαπάνες _______________________________________________(ζ)

 Επειδή επομένως δεν διαθέτω φοροδοτική ικανότητα ώστε να μπορώ να συνεισφέρω στα κοινά βάρη χωρίς να κινδυνεύσει κάποιο από τα απαραίτητα για την διαβίωσή στοιχεία όπως η στέγαση, η διατροφή ή η υγεία μου

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 Ζητώ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 1 και 4 παρ. 5 του Συντάγματος να ακυρωθεί το προσβαλλόμενο εκκαθαριστικό σημείωμα και να αναγνωριστεί ότι δεν διαθέτω φοροδοτική ικανότητα για το τρέχον οικονομικό έτος ή να αναπροσαρμοστεί η φορολογική μου υποχρέωση ανάλογα με τις πραγματικές οικονομικές μου δυνάμεις.

 (ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) (η)