Έως τις 10 Οκτωβρίου οι προσφυγές κατά του ΕΝΦΙΑ

1 Οκτωβρίου 2014
images.jpg12

images.jpg12H προθεσμία για την υποβολή ενδικοφανών προσφυγών κατά του ΕΝΦΙΑ λήγει στις 10 Οκτωβρίου 2014, τονίζει σε σχετική ανακοίνωση η κίνηση Έλληνες Φορολογούμενοι με βάση νεότερη πληροφόρηση από το δικηγορικό γραφείο του Χρήστου Κλειώση.
« Αυτό, προκύπτει με βάση πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση (παράγραφος 6, του άρθρου 29 του νόμου 4223/2013 – πρόκειται για το νόμο του ΕΝΦΙΑ), το οποίο αναφέρει: “Στις περιπτώσεις της ηλεκτρονικής κοινοποίησης στο λογαριασμό φυσικού, νομικού προσώπου ή οντότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α” των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος, η πράξη θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δέκα ημερών από την ανάρτησή της στο λογαριασμό του προσώπου το οποίο αφορά η επίδοση και την ηλεκτρονική ειδοποίησή του, εφόσον δεν προκύπτει προγενέστερος χρόνος παραλαβής της.”
Συνεπώς, μετά από τη διευκρίνιση αυτή και με δεδομένο ότι, ο μήνας Αύγουστος είχε -με προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση- είχε τεθεί εκτός υπολογισμού, οι προθεσμίες για την κατάθεση ενδικοφανών προσφυγών λήγουν στις 10 Οκτωβρίου 2014».
………………………………………………