Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΑΙΡΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΕΦΕΥΡΙΣΚΕΙ «ΜΑΪΜΟΥ» ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΕ

1 Οκτωβρίου 2014

ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

 

  Αθήνα,  1/10/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΑΙΡΩΝΤΑΣ ΤΟΝ
ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΕΦΕΥΡΙΣΚΕΙ «ΜΑΪΜΟΥ» ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 

Ο Υπουργός Παιδείας κ. Λοβέρδος με την Υπουργική Απόφαση που εξέδωσε και με την οποία ρυθμίζονται θέματα για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής των πολυτέκνων και άλλων ειδικών κατηγοριών στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αναιρεί τον ίδιο του τον εαυτό και εφευρίσκει «μαϊμού» πολυτέκνους οι οποίοι θα εμφανισθούν ζητώντας μετεγγραφή και τούτο αφού στην Υπουργική Απόφαση επικαλείται τις διατάξεις του Νόμου 3454/2006, που αφορούν την απονομή της πολυτεκνικής ιδιότητας στους δικαιούχους από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, με την ίδια απόφαση αγνοεί προκλητικά και σκόπιμα τη διάταξη του ίδιου νόμου που ορίζει ρητά πως:

«Η ιδιότητα του πολυτέκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό της οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής Αρχής συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος».

Και αυτό το μεθοδεύει σκοπίμως ο κ. Υπουργός Παιδείας, αφού στην Υπουργική Απόφαση, ως δικαιολογητικό, προβλέπεται η προσκόμιση από τους πολυτέκνους μόνο του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, χωρίς αυτό να συνοδεύεται από πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας, επιδιώκοντας με τον τρόπο αυτό να εμφανίσει όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό δήθεν πολυτέκνων που επιδιώκουν μετεγγραφή, αφού στην πραγματικότητα ο αριθμός των πράγματι πολυτέκνων θα είναι πολύ μικρότερος.

Ο Συνταγματολόγος Υπουργός Παιδείας οφείλει να γνωρίζει πως δεν αρκεί να έχει κάποιος πολλά παιδιά για να χαρακτηρισθεί ως πολύτεκνος, όσο και αν είναι αυτά (4,6,8,10 κ.λπ.) αλλά μεταξύ των παιδιών αυτών πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) που να έχουν τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος και με τη μεθόδευση του κ. Υπουργού θα εμφανισθούν «μαϊμού» πολύτεκνοι γιατί μόνο το πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως δεν αρκεί και ούτε μπορεί να αποδείξει την πολυτεκνική ιδιότητα.

Η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, που εκπροσωπεί τις Πολύτεκνες οικογένειες της χώρας, διαμαρτύρεται έντονα και καταγγέλλει δημόσια την απαράδεκτη αυτή μεθόδευση του Υπουργού, δεδομένου ότι αγνόησε παντελώς τις επισημάνσεις που έκανε έγκαιρα στον ίδιο η ΑΣΠΕ για το θέμα αυτό που ζητούσε συνάντηση μαζί του από αρχές του καλοκαιριού και παντελώς αγνοήθηκε. Όλο και κάθε μέρα που περνάει αποδεικνύεται πόσο δίκιο η ΑΣΠΕ που φώναζε για συμπλήρωση Μηχανογραφικού φέτος στα τυφλά…

O Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Μητσοτάκης που ελέγχει τελευταία την εγκυρότητα των πιστοποιητικών και κόπτεται για διαφάνεια κ.λπ. καθώς και η αρμόδια Δ/νση   Προστασίας της Οικογένειας του Υπ. Εργασίας οφείλουν τάχιστα να παρέμβουν.

Επιτέλους κ. Καθηγητά σεβαστείτε το Σύνταγμα και τους νόμους.

 

Από το Γραφείο Τύπου της ΑΣΠΕ