O ΤΣΑΜΠΟΥΚΑΣ ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΦΘΑΝΕΙ; κ. Πρύτανη.

7 Νοεμβρίου 2014
Επιστολή ΑΣΠΕ στους Πρυτάνεις ΑΕΙ και Προέδρους ΑΤΕΙ
ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ 

Αρ. πρωτ. 449                                                                           Αθήνα, 5/11/2014

 Αξιότιμο

Κύριο Θ. Φορτσάκη

Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α.

Πανεπιστημίου 30, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα

Φαξ: 210-36.89.717  

            Κύριε Πρύτανη. 

1.         Παρακαλούμε όπως μας γνωρίστε τον αριθμό των πολυτέκνων φοιτητών ανά Σχολή και Τμήματα αυτής, που έκαναν αίτηση για μετεγγραφή φέτος στις Σχολές του Ε.Κ.Π.Α. 

2.         Επί του προκειμένου και προς διευκόλυνση του λειτουργήματός σάς, γνωρίζουμε τα παρακάτω:

α.         Στο άρθρο 6 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α/7-4-2006) προσδιορίζονται επ’ ακριβώς οι περιπτώσεις και οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο κάποιου για να χαρακτηρισθεί πολύτεκνος.

β.         Από την ώρα που θα χαρακτηρισθούν οι γονείς ή ο γονέας ως Πολύτεκνοι (ος) διατηρούν ισοβίως την πολυτεκνική ιδιότητα, όπως τη διατηρούν και όσοι την είχαν αποκτήσει βάσει των διατάξεων του Ν. 860/1979 και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα, που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων Πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα, κατά τη ρητή διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006, που ορίζει επί λέξει:

«3. Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του Ν. 860/1979, όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του παρόντος, τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων Πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα».

            Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι τα τέκνα των Πολυτέκνων προστατεύονται ανεξαρτήτως της ηλικίας τους όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα, δηλ. όσο ζει έστω και ένας από τους δύο γονείς.

            Συνεπώς εφ’  όσον ζει έστω και ένας από τους γονείς, που έχει χαρακτηρισθεί ως Πολύτεκνος, το τέκνο του έχει δικαίωμα μετεγγραφής από  ένα πανεπιστημιακό ή τεχνολογικό Τμήμα σε άλλο αντίστοιχο του πλησιέστερου τόπου κατοικίας τους ή του τόπου σπουδών του αδελφού του, ανεξαρτήτως της ηλικίας του ιδίου που ζητεί τη μετεγγραφή και ανεξαρτήτως της ηλικίας των αδελφών του.

γ.         Ως προς την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας, στην παρ. 2 του ως άνω νόμου 3454/2006 ορίζεται ρητά:    

«Η ιδιότητα του πολύτεκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό της οικογενειακής του κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος». 

Διατελούμε με ιδιαίτερη εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ 

      Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γεν. Γραμματέας           

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                             Εμμανουήλ Χρυσόγελος