Απίστευτο: Με τροπολογία το Υπουργείο Παιδείας “θωρακίζει” τους περιφερειακούς διευθυντές μετά την α

9 Νοεμβρίου 2014
Lover 6

  Lover 6

Με τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Παιδείας Α. Λοβέρδος, προς ψήφιση, στη Βουλή, οι Περιφερειακοί Διευθυντές που έχουν αξιολογηθεί ως εξαιρετικά , σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 152/2013 (Α΄240), μετά την για οποιονδήποτε λόγο αποχώρησή της από τη θέση που κατέχουν, εξαιρουμένων των λόγων συνταξιοδότησης τους και κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί στελέχωσης των ελεγκτικών υπηρεσιών και Σωμάτων Επιθεώρησης, να αποσπώνται με απόφαση του υπουργείου Παιδείας ως Επιθεωρητές- Ελεγκτές στις ελεγκτικές υπηρεσίες ή Σώματα Επιθεώρησης που υπάγονται ή εποπτεύονται από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή με απόφαση των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών σε ελεγκτικές υπηρεσίες ή Σώματα Επιθεώρησης άλλων υπουργείωv
Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα να διορίζονται σε προσωποπαγείς θέσεις  του κλάδου Συμβούλων  του αυτοτελούς Επιστημονικού Γραφείου Συμβούλων του ΥΠΑΙΘ. Τα ανωτέρω στελέχη εντάσσονται στο Αυτοτελές Επιστημονικό Γραφείο Συμβούλων του ΥΠΑΙΘ με χωρική αναφορά και έδρα στα όρια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρέτησαν…
Τι σημαίνουν όλα αυτά;
Προφανώς το Υπουργείο Παιδείας θέλει να “θωρακίσει” τους Περιφερειακούς Διευθυντές στην περίπτωση που για κάποιο λόγο αποχωρήσουν ή “τους αποχωρήσουν” από τη θέση τους…Βεβαίως τους λόγους μπορεί να τους καταλάβει κάθε εκπαιδευτικός που ζει και αναπνέει την κιμωλία μέσα στην τάξη και τα αποκαίδια της καταστροφικής- για το δημόσιο σχολείο, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς- πολιτικής της οποίας έγιναν ιμάντες.
Χρήστος Κάτσικας, Γραμματέας του ΚΕΜΕΤΕ – ΟΛΜΕ, Πρόεδρος της ΕΛΜΕ Καλλιθέας Νέας – Σμύρνης – Μοσχάτου

Μαρία Δανιήλ, Αιρετός ΠΥΣΔΕ Δ΄ Διεύθυνσης Αθήνας