Οι αλλαγές στην απόσπαση, αξιολόγηση και αναπλήρωση εκπαιδευτικών

23 Φεβρουαρίου 2015
Οι αλλαγές στην απόσπαση, αξιολόγηση και αναπλήρωση εκπαιδευτικών

Ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων, σχετικά με ζητήματα υπηρεσιακών μεταβολών και αμοιβών εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σταματούν, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, οι όποιες πειθαρχικές ή προαγωγικές συνέπειές τους, καθώς και οι αποσπάσεις αυτών.

Παράλληλα, καταργείται το κριτήριο της βαθμολογίας για τους εκπαιδευτικούς που απέκτησαν το πτυχίο τους στην ίδια εξεταστική περίοδο, στην κατάρτιση των πινάκων των αναπληρωτών.

Ειδικότερα, το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. διευκρινίζει:  

– ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Αναφορικά με τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, στην παρούσα χρονική περίοδο, τονίζεται από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., ότι είναι πολύ δύσκολη η ικανοποίηση των αιτημάτων των εκπαιδευτικών, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά εκπαιδευτικά κενά. 

Ελάχιστες εξαιρέσεις μπορούν να υπάρξουν μόνον για πολύ σοβαρούς λόγους υγείας.

– ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

Οι τρέχουσες διαδικασίες αξιολόγησης στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση αναστέλλονται, καθώς και οι όποιες πειθαρχικές ή προαγωγικές συνέπειές τους, προκειμένου να μελετηθούν σε βάθος όλοι οι συναφείς παράγοντες.

Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων έκλεισε την Παρασκευή 14/2/2014 τη διαδικτυακή πύλη ανάρτησης των εκθέσεων αξιολόγησης των σχολικών μονάδων.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Υπουργική Απόφαση της 26/1/2015 (ΑΔΑ: Ω4Π89-8ΑΘ (Φ354.11/18/13595/Ε3) με θέμα «Έγκριση παροχής υπηρεσιών των στελεχών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την υποστήριξη και υλοποίηση των επιμορφωτικών δράσεων στο πλαίσιο της Πράξης “Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης” με Κωδικό ΟΠΣ 453588 – Οριζόντια Πράξη» ανακαλείται.

Επισημαίνεται, ότι οι αμοιβές των εκπαιδευτικών που παρείχαν αποδεδειγμένα υπηρεσίες στο πλαίσιο της Πράξης “Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης” με Κωδικό ΟΠΣ 453588 – Οριζόντια Πράξη, εκτός του ωραρίου εργασίας τους, θα διασφαλιστούν, κατόπιν διερεύνησης, με νέα Υπουργική Απόφαση και για το διάστημα από 15/3/2014 έως 25/1/2015.

 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Τη ρύθμιση της προηγούμενης Κυβέρνησης, που περιγράφεται στο άρθρο 72 του νόμου 4316/2014, σύμφωνα με την οποία, μεταξύ εκπαιδευτικών που απέκτησαν το πτυχίο τους στην ίδια εξεταστική περίοδο προηγούνται, στους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών, όσοι έχουν υψηλότερο βαθμό πτυχίου, προτίθεται να καταργηθεί από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., μέσα στο πλαίσιο μιας συνολικότερης επανεξέτασης του τρόπου πρόσληψης αναπληρωτών.

Όμως, επειδή η αναίρεση της παραπάνω ρύθμισης απαιτεί για νομοτεχνικούς λόγους ένα εύλογο χρονικό διάστημα, που μπορεί και να υπερβαίνει το δίμηνο, το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων προέβη άμεσα στο διορισμό αναπληρωτών από τον πρόσφατα αναμορφωμένο πίνακα κατ’ εξαίρεση και μόνον για την τρέχουσα σχολική χρονιά, προκρίνοντας ως κατεπείγουσες τις ανάγκες κάλυψης των κενών στα σχολεία.