Ηλεκτρονικά και μέσω ΚΕΠ οι αιτήσεις για τις παροχές του νόμου για την αντιμετώπιση της κρίσης

14 Απριλίου 2015
images66766
images66766

Ηλεκτρονικά και μέσω ΚΕΠ θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για τη χορήγηση των παροχών που προβλέπονται από τον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει στις 20 Απριλίου και ολοκληρώνεται στις 20 Μαΐου
Μεταξύ άλλων οι πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα θα μπορούν να έχουν δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα και επιδότηση ενοικίου. Η αξιολόγηση των αιτημάτων θα γίνει σε κεντρικό επίπεδο ενώ σε περιπτώσεις συμψηφισμού θα υπάρχει η δυνατότητα αξιολόγησης με επιπλέον συντελεστές, όπως ο αριθμός τέκνων. Αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ σε πρόσφατη συνάντηση που είχε με την αρμόδια αναπληρώτρια υπουργό Θ. Φωτίου είχε ζητήσει να ενημερωθεί για τους τελικούς δικαιούχους του προγράμματος προκειμένου να είναι σε θέση να αξιολογεί τις περιπτώσεις και τα αιτήματα που αφορούν στην απαλλαγή από δημοτικά τέλη. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι θα συσταθεί ομάδα εργασίας προκειμένου να αποφασιστούν από κοινού δράσεις που θα συμβάλλουν στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση.
Ειδικότερα σε σχέση με την υλοποίηση του τρέχοντος προγράμματος οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του υπουργείου, όπου θα υπάρχει και αναλυτική πληροφόρηση για τους όρους, τις προϋποθέσεις και την εξέλιξη του προγράμματος. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε υπηρεσίες διαδικτύου, οι ωφελούμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα Ενημέρωσης Πολιτών (ΚΕΠ) όπου θα του παρέχεται βοήθεια για τη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης.
Οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες υλοποίησης των μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μεταξύ άλλων η ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) λαμβάνει υπόψη περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια για τη δωρεάν επανασύνδεση ηλεκτρικών παροχών και τη δωρεάν παροχή ποσότητας ρεύματος, 300 kwh ανά μήνα, τη χορήγηση του επιδόματος ενοικίου και την επιδότηση σίτισης.
Όροι και Προϋποθέσεις
Γι να μπορέσει να είναι κάποιος δικαιούχος θα πρέπει να μην υπερβαίνει τα όρια πραγματικού εισοδήματος των 2.400 ευρώ ετησίως αν πρόκειται για μεμονωμένο άτομο και 3.600 ευρώ ετησίως αν πρόκειται για ζευγάρι. Το ποσό αυξάνει κατά 1.200 ευρώ για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 600 ευρώ ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και μέχρι του ποσού των 6.000 ευρώ ετησίως. για το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/ και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για τη λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης. Με βάση αυτόν τον κανόνα, το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται ως εξής:
Μεμονωμένο άτομο: 2400 ευρώ
Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με ένα εξαρτώμενο μέλος: 3600 ευρώ
Οικογένεια με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη: 4200 ευρώ
Οικογένεια με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη: 4800 ευρώ
Οικογένεια με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη: 5400 ευρώ
Οικογένεια με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5 και άνω εξαρτώμενα μέλη: 6000 ευρώ
Για κάθε περίπτωση θα λαμβάνονται υπόψη και περιουσιακά κριτήρια. Συγκεκριμένα η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) θα πρέπει να μην υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ κατʼ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 10.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 200.000 ευρώ.
ΣΧΟΛΙΟ: Η απόλυτη ντροπή με τα παραπάνω μέτρα . Ερώτηση 1η: Όλα θα πάνε στους λαθρομετανάστες ;  2η πόσοι Έλληνες θα λάβουν επισιτιστική  βοήθεια ;.