ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ

14 Ιουνίου 2015
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ                    
               ‘Ο ΑΓΙΟC CΤΥΛΙΑΝΟC’                                                 Δράμα 28/5/2015
       ΑΡΜΕΝ 24, 1Ος ΟΡΟΦΟΣ                                                 Αριθ. Πρωτ:345
   ΤΗΛ. 2521037000 – FAX. 2521037320                              
                   66100 ΔΡΑΜΑ                                                                                                               
         info@sylpoldramas.org.gr                                                
         www.sylpoldramas.org.gr                                          

Εξοχότατη,

κ. Κωνσταντοπούλου Ζωή, Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων.

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Πολυτέκνων Π.Ε. Δράμας, σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή για να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω θέματα:

1. Όπως γνωρίζετε το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος εδώ και αρκετά χρόνια άρχισε να παίρνει εφιαλτικές διαστάσεις με αποτέλεσμα τα χρόνια του μνημονίου η κατάσταση να έχει ξεφύγει τελείως. Οι θάνατοι υπερτερούν των γεννήσεων  για πρώτη φορά από το 1921 οι γεννήσεις το έτος 2013 κατήλθαν κάτω από το όριο των 100.000 και ήσαν μόλις 94.134, από τις οποίες μόνον 80.940 ήσαν οι γεννήσεις προερχόμενες από Ελληνίδες, ενώ οι λοιπές ήσαν από αλλοδαπές, οι δε θάνατοι το ίδιο έτος ανήλθαν στις 111.794, δηλαδή οι θάνατοι υπερείχαν των γεννήσεων κατά 17.660!!! Η κατάσταση το 2014 ήταν ακόμη χειρότερη με τους θανάτους (114.31) να υπερέχουν των γεννήσεων (93.452) κατά 20.779!.   Για το τρέχον έτος η δημογραφική καθίζηση διαφαίνεται περισσότερο εφιαλτική, αφού (από 1/1/2015 έως 8/5/2015, σε τέσσερις μήνες περίπου) οι θάνατοι ανήλθαν στις 47.607 και οι γεννήσεις μόλις στις 30.448, υπεροχή δηλαδή των θανάτων κατά 17.159!!! Τέτοια δημογραφική καθίζηση δεν έχει ξανασυμβεί .

  2.     Η μόνη τάξη που αντιστέκεται σθεναρά στον ξέφρενο κατήφορο της υπογεννητικότητας, είναι η τάξη των πολυτέκνων οικογενειών. Ο Συνταγματικός νομοθέτης αναγνωρίζοντας τη συμβολή των πολυτέκνων οικογενειών στην άμβλυνση του δημογραφικού προβλήματος, παρέχει άμεση προστασία στις οικογένειες αυτές, αφού στην παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος, ορίζεται: «Οι πολύτεκνες οικογένειες … έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος» . Περαιτέρω  το Σύνταγμα, με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου 21, υποχρεώνει το κράτος να ασκεί και να εφαρμόζει δημογραφική πολιτική, αφού στην παρακάτω διάταξη προβλέπει ρητά: .«Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους».  Το Σ.τ.Ε και τα Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας με σειρά αποφάσεών τους έχουν αποφανθεί πως:  

«Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων, αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας».

Πρόσφατα η ΟΚΕ  με τη Γνώμη πρωτοβουλίας της  «ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» τον Μάρτιο του 2014 στη σελ. 20-21 επισημαίνει μεταξύ των άλλων:

[…] Η ΟΚΕ θεωρεί ότι βασικό εργαλείο ασκήσεως κοινωνικής δικαιοσύνης και έμπρακτης εφαρμογής της ισονομίας έναντι των πολιτών είναι το εκάστοτε φορολογικό σύστημα. Η πιο θεμελιώδης κοινωνική προστασία είναι αυτή που εκφράζεται στο Σύνταγμα μέσα από το άρθρο παράγραφο 5 ότι «Οι Έλληνες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους». Παράγων της φοροδοτικής ικανότητας είναι και η οικογενειακή κατάσταση του φορολογουμένου, η οποία, όταν λαμβάνεται υπόψη (ιδιαίτερα δε ο αριθμός των παιδιών) δεν καταστρατηγεί την αρχή της ισότητας των πολιτών, όπως είναι απολύτως παραδεκτό στην σύγχρονη νομική επιστολή και νομολογία. Παρ’ όλ’ αυτά, από φέτος (2014) καταργείται το αφορολόγητο όριο που ίσχυε για κάθε παιδί, διαλύοντας το δίχτυ κοινωνικής προστασίας προς τις οικογένειες με παιδιά και επιβαρύνοντας αναλογικά περισσότερο τις οικογένειες που έχουν περισσότερα παιδιά. Σύμφωνα με μελέτη που είχε ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2008 με θέμα το κόστος της ανατροφής παιδιών και η αποτελεσματικότητα των σχετικών πολιτικών, στη σελίδα 21 αποδεικνύεται ότι το κόστος διαβίωσης ενός παιδιού αντιπροσωπεύει κατά μέσο όρο 20% ως 30% του προϋπολογισμού ενός άτεκνου ζευγαριού. Η κατάργηση του αφορολογήτου ορίου για κάθε παιδί αποτελεί καίριο πλήγμα κατά της κοινωνικής προστασίας, κατά του θεσμού της οικογένειας και ωθεί στον κοινωνικό αποκλεισμό τις πολύτεκνες οικογένειες. Η άμεση επαναφορά του αφορολογήτου ορίου για κάθε παιδί αποτελεί βασικό εργαλείο κοινωνικής προστασίας και μείωσης του κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού . Επ’ ουδενί πρέπει να συγχέεται η φορολογική πολιτική με την κοινωνική πολιτική και με τη δημογραφική πολιτική. Για το λόγο αυτό δεν είναι σωστό να συνδέεται ή και συμψηφίζεται η κατάργηση των φοροελαφρύνσεων.

3. Ο Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας σε συνάντηση που είχε μαζί του το Προεδρείο της ΑΣΠΕ στις 16/1/2015, δήλωσε: «Οι πολύτεκνες οικογένειες ήταν από τα μεγαλύτερα θύματα των αντικοινωνικών περικοπών που προωθήθηκαν τα χρόνια του μνημονίου. Με τις περικοπές σε βάρος των πολυτέκνων οικογενειών, η Κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου παραβίασε το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά τους για ειδική φροντίδα από το κράτος .Παραβίασε όμως και τη δική της συνταγματική υποχρέωση για σχεδιασμό και εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, οξύνοντας ακόμη περισσότερο το κρίσιμο για το μέλλον της χώρας δημογραφικό πρόβλημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την πολιτική βούληση, στο πλαίσιο του προγράμματός του για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, να αποκαταστήσει σταδιακά τις αδικίες και τις απώλειες των εισοδημάτων και των δικαιωμάτων των πολυτέκνων οικογενειών, που συντελέστηκαν στα χρόνια του μνημονίου».

   4. Παρά τα ανωτέρω, οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν πληγεί βαρύτατα από τις επιλογές των προηγούμενων Κυβερνήσεων, που θεώρησαν ότι τα παιδιά είναι τεκμήριο πλουτισμού και έσπρωξαν στην απόγνωση τους πολύτεκνους που φορολογούνται χειρότερα από κάθε άλλη κοινωνική ομάδα. Το αποτέλεσμα είναι τόσο η δημογραφική κατάρρευση της χώρας, αλλά και η ταχύτατη φτωχοποίηση των πολύτεκνων οικογενειών που πωλούν τα αυτοκίνητά τους και βλέπουν με τρόμο να φορολογούνται οι δαπάνες διατροφής και διαβίωσης των παιδιών τους. 

   5. Εμείς , όπως και η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος στην οποία είμαστε μέλος και η οποία απέστειλε σχετική επιστολή στην αναπληρώτρια υπουργό Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη ώστε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές”» να περιληφθούν στην τροπολογία τα παρακάτω. Να θεσπισθεί αφορολόγητο όριο 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πολύτεκνης οικογένειας και    να καταργηθεί ο φόρος πολυτελείας για τα αυτοκίνητα των πολυτέκνων, που επεβλήθηκε με το άρθρο 87 παρ. 1 περ. β’ του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 15/Α), επειδή τα αυτοκίνητα που κατέχουν και χρησιμοποιούν οι πολύτεκνες οικογένειες δεν αποτελούν  είδος πλουτισμού αλλά μέσο για την ασφαλή μεταφορά των πολλών παιδιών τους.

   6. Επίσης με αφορμή την επικοινωνία μας με την εξοχότητα σας, σας παρακαλούμε να δείξετε ανάλογο ενδιαφέρον για το δημογραφικό πρόβλημα της Πατρίδος μας, ώστε με την στήριξη σας αλλά και με πρωτοβουλία δική σας να συγκροτηθεί διακομματική επιτροπή για το δημογραφικό, όπως το έτος 1993 όπου συμμετείχε και ο κ. Δρεττάκης Μ. το δε πόρισμα της τότε επιτροπής παραμένει στα συρτάρια της Βουλής των Ελλήνων. Επίσης να κηρυχθεί πανελλαδική ενημέρωση για το ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, με δράσεις και παρεμβάσεις στα θεσμικά όργανα της πολιτείας της Πανεπιστημιακής κοινότητας, η Εκκλησία, τα ΜΜΕ, ώστε επιτέλους να ξεκινήσει η ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΦΥΠΝΗΣΗ των Ελλήνων με στόχο την ανατροπή του εφιάλτη που λέγεται δημογραφικό πρόβλημα και εστιάζεται στην ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ των Ελλήνων .

   7. Είμαστε στη διάθεση σας, όλος ο πολυτεκνικός κόσμος της Ελλάδος με την ηγεσία της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος για να δώσουμε λύσεις στο Δημογραφικό πρόβλημα.

8.   Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και περιμένουμε τις αποφάσεις σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

          ο                                                                                   ο
     Πρόεδρος                                                                     Γενικός Γραμματέας
Σμολοκτός Νικόλαος                                                 Στάικος   Αντώνιος