Προς Κάθε υποψήφια και υποψήφιο Βουλευτή του Νομού Δράμας. ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

4 Σεπτεμβρίου 2015

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς

Κάθε υποψήφια και υποψήφιο Βουλευτή του Νομού Δράμας.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Κυρίες, Κύριοι.

Όπως γνωρίζετε το άρθρο 21 του Συντάγματος διαλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τ΄ ακόλουθα: « 1. Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους. 2. Πολύτεκνες οικογένειες.. έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το κράτος..5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους ».

Με δεδομένο ότι το δημογραφικό αποτελεί το υπ΄ αριθμ. ένα εθνικό πρόβλημα της πατρίδος μας, η Ελλάς είναι η 3η πλέον γερασμένη χώρα του κόσμου, το 20%  και πλέον του πληθυσμού της είναι άνω των 65 ετών, την τριετία 2011-2012-2013 οι θάνατοι(339.561) ξεπέρασαν τις γεννήσεις(300.993) κατά 38.628!!!

Ακόμη για πρώτη φορά από το 1921, που υπάρχουν στοιχεία, το 2013 οι γεννήσεις κατήλθαν κάτω από το όριο των 100.000 και ήσαν μόλις στις 94.134.  Οι δε θάνατοι ανήλθαν στους 111.794, δηλ. υπεροχή των θανάτων κατά 17.660!! Το 2014 οι θάνατοι (114.311) υπερέχουν των γεννήσεων  (93.452) κατά 20.779 και το πρώτο οκτάμηνο του 2015 (1/1 έως 17/8) οι θάνατοι ανήλθαν στους 83.018 και οι γεννήσεις είναι μόλις 60.131, υπεροχή δηλ. των θανάτων κατά 22.887!!! Τέτοιος δημογραφικός κατήφορος δεν έχει ξαναϋπάρξει.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το ομόφωνο πόρισμα της Βουλής των Ελλήνων (Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ, ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΔΗΛ. ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΚΚΕ) τον Φεβρουάριο του 1993 (πριν από 22 χρόνια) επεσήμαινε τα εξής:

«..Στη χώρα μας, στην οποία σήμερα η γεννητικότητα είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη, το δημογραφικό πρόβλημα παίρνει τεράστιες εθνικές διαστάσεις, που μπορεί να απειλήσουν την εθνική μας ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα.. εθνικούς κινδύνους..θα αντιμετωπίσει πολύ έντονα στο αμέσως προσεχές μέλλον η χώρα μας, αν δεν αλλάξουν οι δημογραφικοί δείκτες..». Πέραν των όσων ανέφερε για την « αθρόα είσοδο λαθρομεταναστών – αλλοδαπών κυρίως μουσουλμάνων από Αφρικανοασιατικές χώρες .. ».

Αυτά πριν από 22 χρόνια (που οι γεννήσεις υπερείχαν των θανάτων)!!!

Εν όψει αυτής της εφιαλτικής καταστάσεως της υπογεννητικότητας στη χώρα μας  και των παραπάνω δεδομένων αυτονόητο είναι ότι η Κυβέρνηση, που θα προκύψει από τις εκλογές, δεν μπορεί να αγνοήσει το πρόβλημα και έχει χρέος απέναντι στο Έθνος να λάβει όλα εκείνα τα μέτρα, που θα οδηγούν στην ανατροπή αυτής της καταστάσεως, για να ελπίζουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας ότι θα υπάρχει μέλλον σ΄ αυτή την πατρίδα.

Προκειμένου να ενημερώσουμε τις 205.000 πολύτεκνες οικογένειες της Ελλάδος, εξ’ αυτών οι 2.300 του Ν. Δράμας, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε το αργότερο μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2015,  ποιες είναι οι θέσεις σας και το πρόγραμμα του κόμματός σας επί του δημογραφικού προβλήματος της χώρας μας και ποια είναι τα μέτρα, που προτίθεσθε να προτείνετε για τη λύση του.

Ειδικώτερα:

1) Προτίθεσθε να  ψηφίσετε για να επανέλθουν, όπως ίσχυαν μέχρι το 2009 ως δημογραφικά κίνητρα (χωρίς βεβαίως εισοδηματικά κριτήρια όπως έχει κρίνει το ΣτΕ), η χορήγηση της ισόβιας σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας (που ελάμβαναν 175.000 μητέρες) των 102 ευρώ, το επίδομα της πολύτεκνης μητέρας (ως και το επίδομα της τρίτεκνης μητέρας) και την εφ΄ άπαξ παροχή των 2.000 ευρώ, που ελάμβανε κάθε μητέρα, που αποκτούσε το 3ο και κάθε επί πλέον τέκνο της, τα οποία καταργήθηκαν με την παρ. ΙΑ.2 άρθρου μόνου του Ν. 4093/2012   ( και τις διατάξεις των Ν. 4141/2013  και 4144/2013), όταν μάλιστα τα ποσά αυτά, που δαπανούσε το κράτος,  ήσαν μικρότερα, από όσα καταβάλλονται σήμερα με το θεσπισθέν επίδομα στήριξης τέκνων και το λεγόμενο επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων; ( όπως δήλωνε στις 30-7-2013 ο τότε υπουργός κ. Βρούτσης, σημειώνοντας πως ο μοναδικός δείκτης που αυξήθηκε στον προϋπολογισμό του 2013 αφορά τα οικογενειακά επιδόματα (από 566 εκατομμύρια το 2012 ανέβηκε σε 755 εκατομμύρια»!!!!).

2) Προτίθεσθε να ψηφίσετε για να επανέλθουν,  τα αφορολόγητα όρια για τα τέκνα του Ν.  3842/2010 (άρθρο 1), βάσει του οποίου ο πολύτεκνος με 4 προστατευόμενα τέκνα είχε αφορολόγητο 25.500 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 2.000 ευρώ για κάθε επί πλέον τέκνο; (Σημειώνεται ότι σε σύνολο 6.000.000 φορολογικών δηλώσεων οι έχοντες 4 προστατευόμενα τέκνα δεν υπερβαίνουν τις 25.000 και οι έχοντες 5 και άνω προστατευόμενα τέκνα δεν υπερβαίνουν τις 5.000. σήμερα με το Ν. 4172/2013 οι πολύτεκνοι, όσα προστατευόμενα τέκνα και εάν έχουν, φορολογούνται όπως ακριβώς και οι άγαμοι!!!).

3) Προτίθεσθε να ψηφίσετε για να επανέλθουν,  τα παραπάνω αφορολόγητα όρια για τα τέκνα του Ν.  3842/2010 (άρθρο 1), για τους μη μισθωτούς πολυτέκνους (ελεύθερους επαγγελματίες), που φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 26% με όσα προστατευόμενα τέκνα και εάν έχουν και φορολογούνται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και οι άγαμοι;

4) Προτίθεσθε να ψηφίσετε για να απαλλαγούν οι πολύτεκνοι  από την εισφορά αλληλεγγύης, που επεβλήθη με το άρθρο 29 του Ν. 3986/2011 και σε κάθε περίπτωση να καθιερώσετε απαλλαγή γι΄ αυτούς τουλάχιστον 80%, όταν σήμερα, για το ίδιο εισόδημα πληρώνει το ίδιο ποσοστό για την εισφορά αλληλεγγύης ο πολύτεκνος με τον άγαμο;

5) Προτίθεσθε να ψηφίσετε για να απαλλαγούν οι πολύτεκνοι ελεύθεροι επαγγελματίες από το τέλος επιτηδεύματος (650 ευρώ), που επεβλήθη με το άρθρο 31 του Ν. 3986/2011 και σε κάθε περίπτωση να καθιερώσετε απαλλαγή γι΄ αυτούς τουλάχιστον 80%, όταν σήμερα καταβάλει το ίδιο τέλος επιτηδεύματος ο πολύτεκνος, με όσα προστατευόμενα τέκνα και εάν έχει, με τον άγαμο;

         6) Πρόκειται να προτείνετε και να ψηφίσετε ώστε να απαλλαγούν  οι πολύτεκνοι για την πρώτη κατοικία τους από τον φόρο του Ν. 4223/2013 (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), αφού για να τύχει απαλλαγής ο πολύτεκνος με 4 προστατευόμενα τέκνα πρέπει να έχει μέχρι 17.000 ευρώ εισόδημα (δηλ. κάτω από τα όρια της φτώχειας κατά 20%!!) και επί πλέον το σύνολο των κτισμάτων να μην υπερβαίνει τα 150 τ.μ., δηλ. και εάν ακόμη ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας πρέπει το σύνολο των κτισμάτων να είναι κάτω των 150τ.μ., δηλ. εάν μένει σ΄ ένα διαμέρισμα ακόμη και των 80τ.μ. και έχει κάποιο σπίτι στο χωριό των 75 τ.μ. δεν έχει απαλλαγή ή ακόμη και εάν έχει τα παραπάνω η απαλλαγή χορηγείται μόνο: «αν διαπιστώνεται οικονομική αδυναμία πληρωμής της συνολικής οφειλής»,  ώστε εάν έχει κάποια κατάθεση π.χ. των 2.000 ή 3.000 ευρώ δεν πρόκειται να τύχει απαλλαγής;

        7) Προτίθεσθε να ψηφίσετε για να  καθιερωθεί απαλλαγή των πολυτέκνων από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. και για ποσό ακίνητης περιουσίας 400.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 100.000 για κάθε επί πλέον τέκνο τους πέραν του 4ου;

8) Προτίθεσθε να ψηφίσετε για να επανέλθει,   η παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α) για τον διορισμό των πολυτέκνων εκπαιδευτικών ή τουλάχιστον να καθιερώσετε για τις πάσης φύσεως προσλήψεις εκπαιδευτικών όπως το 20% να προέρχεται από πολυτέκνους και τέκνα πολυτέκνων, όπως ισχύει για όλα τ΄ άλλα υπουργεία(άρθρο 1 Ν. 3260/2004, άρθρο 1 παρ.3 περ. δ και άρθρο 6 παρ. 1 και 2 Ν. 3454/2006 – ΦΕΚ 75Α 7-4-2006 « Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις»);

9) Πρόκειται να ψηφίσετε για να καταργηθούν τα τεκμήρια διαβίωσης και ο φόρος πολυτελείας για τους πολυτέκνους, όταν μάλιστα κάποιος πολύτεκνος για να μεταφέρει τα 8-9 κ.λπ. τέκνα είχε αγοράσει αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού εξ ανάγκης που καθιερώθηκαν με τους ν. 4111/2013 και 4172/2013;

10)Προτίθεσθε να ψηφίσετε για να επανέλθουν οι ελεύθερες μετεγγραφές των πολυτέκνων και των τέκνων τους, όπως ίσχυαν από το 1979 και επί 32 χρόνια συνεχώς χωρίς κανένα πρόβλημα, όπως ομολογούσαν οι ίδιοι οι Πρυτάνεις γι’ αυτούς, ώστε να μπορούν οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους να μετεγγράφονται σε αντίστοιχη Σχολή πλησιέστερα του τόπου μονίμου κατοικίας των γονέων τους ή σε πόλη που σπουδάζει άλλος αδελφός/ή τους;

11) Προτίθεσθε να ψηφίσετε για να συμπεριληφθούν και οι Οργανώσεις των πολυτέκνων, όπως γινόταν για 30 χρόνια, στους φορείς διανομής των φρούτων, λαχανικών κ.λπ., που τους έθεσε εκτός η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1701Β 14-8-2015), με αποτέλεσμα οι πολύτεκνοι πλέον να  τα στερούνται;

12) Ποια άλλα μέτρα προτίθεσθε να ψηφίσετε  για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας και της συντελούμενης με ταχύτατους ρυθμούς πληθυσμιακής αλλοιώσεως του πληθυσμού της χώρας με την αθρόα και ανεξέλεγκτη είσοδο των λαθρομεταναστών, όπως τους ονόμαζε το παραπάνω ομόφωνο πόρισμα της Βουλής;

13) Εάν και με ποιους τρόπους θ΄ αποτρέψετε την συντελούμενη πληθυσμιακή αλλοίωση της Ελλάδος;

          14) Εάν και με ποιούς τρόπους προτίθεσθε να ενισχύσετε την αύξηση των γεννήσεων;

          Περιμένουμε τις απαντήσεις σας μέχρι στις 15 Σεπτ 15 , για να ενημερώσουμε τις πολύτεκνες οικογένειες του Ν. Δράμας.

Για το Δ.Σ.

                           -ο-                                                                 -ο-

                     Πρόεδρος                                             Γεν. Γραμματέας

              Σμολοκτός Νικόλαος                                 Στάϊκος Αντώνιος

ΥΓ. υπ’ όψιν ότι οι απαντήσεις θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας.