ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

23 Δεκεμβρίου 2015
ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛ. ΔΡΑΜΑΣ
του Θ. Μαργαρίτη π. Προέδρου Δικ, Συλλόγου -π. Δημάρχου Δράμας. Συμμετέχουν οι κ. Κούρτης Γ τ. Πρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου, π. Δημάρχου  Δράμας, τ. πρωτοδίκη Δράμας , κ Πούλιος Θ Πρόεδρος Δικηγορικού Συλ. Δράμας. Συντονίζει ο Νίκος Σμολοκτός π. βουλευτής Δράμας.

http://www.youtube.com/watch?v=Ywih15AkJpQ