Πανελλαδικές 2016: Οι αιτήσεις συμμετοχής και οι σχετικές εγκύκλιοι

10 Φεβρουαρίου 2016
images.jpg66
images.jpg66

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2016 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.Η προθεσμία ορίζεται από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου ως και την Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) είτε με το παλαιό-καταργούμενο σύστημα είτε με το νέο σύστημα. 

Επισημαίνεται ότι, η ανωτέρω προθεσμία (11-29 Φεβρουαρίου) είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

Έχουν ήδη σταλεί στα Λύκεια οι σχετικές εγκύκλιοι με τα αντίστοιχα υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης. 

Ο υποψήφιος μπορεί να προμηθεύεται την Αίτηση-Δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του είτε από το διαδίκτυο, είτε από το Λύκειό του. 

Στη συνέχεια, θα συμπληρώνει την Αίτηση-Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο Λύκειό του, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της. 

Υπενθυμίζεται ότι, όλοι οι ως άνω μαθητές και απόφοιτοι (υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση, πρέπει ως τις 29 Φεβρουαρίου να υποβάλουν και σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Λύκειό τους. 

Με την ευκαιρία το Υπ. Παιδείας ενημερώνει τους υποψηφίους:

  1. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ και θα συμμετάσχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποχρεωτικά θα συμμετάσχουν και στις πρακτικές δοκιμασίες (υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα).
  2. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για  τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας καιτις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού πρέπει να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις  προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Οι παραπάνω προκηρύξεις θα διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμήματα, την Πυροσβεστική και τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές αντίστοιχα.
  3. Υποψήφιοι για το 10% (χωρίς νέα εξέταση) μπορούν να είναι μόνο όσοι εξετάστηκαν πανελλαδικά το 2014 ή το 2015 (με τα ημερήσια ΓΕΛ ή με τα ημερήσια ΕΠΑΛ). Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων, δεν θα υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση το Φεβρουάριο, αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο.
  4. Όσοι από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία τωνυποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις), έχουν ήδη αποκτήσει  το πιστοποιητικό της πάθησής τους από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων. Αυτοί οι μαθητές, εφόσον δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, θα καταθέσουν μηχανογραφικό σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα. 

Ακολουθούν σε επισυναπτόμενα αρχεία οι σχετικές εγκύκλιοι και τα αντίστοιχα υποδείγματα (Αίτηση – Δήλωση Συμμετοχής) που περιγράφουν πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος, παλαιό ή νέο σύστημα) σε μορφή .pdf

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ 2016 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | Προβολή/κατέβασμα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΛ 2016 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | Προβολή/κατέβασμα

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2016 ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | Προβολή/κατέβασμα

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΕΛ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ 2016 ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | Προβολή/κατέβασμα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ Β ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | Προβολή/κατέβασμα

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΜΟΝΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ – ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΑΝΑΦΟΙΤΟΥΝ | Προβολή/κατέβασμα

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΑΛ Α ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | Προβολή/κατέβασμα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΛ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | Προβολή/κατέβασμα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΛ Α ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | Προβολή/κατέβασμα

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ Β ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | Προβολή/κατέβασμα

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΕΠΑΛ Β ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | Προβολή/κατέβασμα

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΛ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | Προβολή/κατέβασμα