Φάκελος “Δημογραφικό” – Χώρα Γερόντων η Ελλάδα

2 Δεκεμβρίου 2016

 

Το δημογραφικό στην Ελλάδα και την περιοχή μας είναι το θέμα των ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ. Τα στοιχεία που κατατίθενται δείχνουν με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο την τραγική κατάσταση στην οποία θα βρεθεί η χώρα μας μέσα στα επόμενα 30 χρόνια


http://www.youtube.com/watch?v=uDJDovPUbk0&t=210s