Τα αποτελέσματα των ενστάσεων των φοιτητών

3 Δεκεμβρίου 2016

ΕΠΕΙΓΟΝ

 

Οι φοιτητές που  έχουν καταθέσει ένσταση-αίτηση θεραπείας  μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της αίτησής τους, στην ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr μέσω της ειδικής εφαρμογής μετεγγραφών https://transfer.it.minedu.gov.gr.

Συνολικά υποβλήθηκαν 3.598 αιτήσεις και έγιναν δεκτές 2.089, δηλ. ποσοστό 58%.

 

Οι πολύτεκνοι φοιτητές που δεν πήραν τελικά μετεγγραφή, να στείλουν στο email της ΑΣΠΕ: info@aspe.org.gr τα στοιχεία των και τον λόγο που δεν πήραν μετεγγραφή (λόγος που αναγράφεται) με τα μόρια που συγκέντρωσαν και πόσα παιδιά έχει η οικογένεια