ΦΑΚΕΛΛΟΣ . ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΥΝΗΜΑ

11 Δεκεμβρίου 2016

 

 

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει επίσης εξελιχθεί σε χώρα καθαρής αποδημίας, ενώ στο πλαίσιο της πρόσφατης προσφυγικής κρίσης αποτελούσε κυρίως χώρα διέλευσης των προσφύγων αλλά σήμερα όλα έχουν ανατραπεί με αποτέλεσμα εκατομμύρια λαθρο και προσφύγων να έχουν εγκλωβιστεί στην χώρα μας. Η μείωση του μαθητικού πληθυσμού είναι ήδη ορατή στην προσχολική εκπαίδευση και έχει αρχίσει να αποτυπώνεται και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τα επόμενα 6 χρόνια ο μαθητικός πληθυσμός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναμένεται να μειωθεί κατά 25 % περίπου.«Οι Πολιτειακή Θεσμοί, καθένας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, οφείλουν να συνειδητοποιούν, διαρκώς και εμπράκτως, ότι η προστασία της πολύτεκνης οικογένειας συνιστά συνταγματικώς κατοχυρωμένη υποχρέωσή τους. Συγκεκριμένα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του Συντάγματος, οι Πολύτεκνες Οικογένειες έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος». Το χρέος αυτό καθίσταται σήμερα τόσο περισσότερο επιτακτικό, θεσμικώς και πολιτικώς, όσον αποτελεί αυτονόητη και αυταπόδεικτη πλέον αλήθεια το ότι ένας από τους βασικούς παράγοντες, λόγω της ευεργετικής επιρροής των οποίων δεν έχει επέλθει στη χώρα μας ρήξη του κοινωνικού ιστού εξαιτίας της βαθειάς, μακράς και επώδυνης οικονομικής κρίσης, είναι η Οικογένεια, κυρίως δε η Πολύτεκνη οικογένεια». Το 2050 η Ελλάδα μπορεί να κατοικείται από 15 εκατομμύρια πληθυσμό αλλά η αυτόχθονες γηγενείς Έλληνες δεν θα ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια, σύμφωνα με τους σημερινούς ρυθμούς γεννητικότητας και επομένως δεν θα υπάρξει ανανέωση και αναγέννηση των Ελλήνων, Ακούει κανείς?????????