ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Δικαίωμα εργαζόμενης μητέρας να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα προϊσταμένης, που είχε αν

24 Φεβρουαρίου 2017
1f9467ed0ebd32e9dc822d63c55d5401_L

Κάντε αντιγραφή και επικόλληση στο παρακάτω λίνκ για να διαβάσετε.

http://www.dimosnet.gr/images/site/2/132053_gnnsk_5-2017_tmhma_g_.pdf