ΠΑΛΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 1821 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ

24 Μαρτίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΥΧΟΝΤΑΙ  ΣΤΙΣ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΕΠ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ

ΠΑΛΛΙΓΓΕΝΕΣΊΑΣ ΤΟΥ 1821 ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΛΕΎΘΕΡΑ.