10ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

15 Ιουλίου 2017

ΘΕΜΑ: 10ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Αγαπητοί Συνάδελφοι, για το προκείμενο θέμα, σάς γνωρίζουμε τα παρακάτω και παρακαλούμε για το συντονισμό όλων μας για την άρτια οργάνωση του Συνεδρίου:

-Ι-

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) και ο Σύλλογος Πολυτέκνων Γονέων Ν. Θεσσαλονίκης «Αγ. Πάντες», διοργανώνουν στη Θεσσαλονίκη το 10ο κατά σειρά Διεθνές Συνέδριο Πολυτέκνων με θέμα:

« Η ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:

Η ΑΘΕΑΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ»

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Οκτωβρίου 2017 στο Ξενοδοχείο CAPSIS HOTEL στη Θεσσαλονίκη (οδός Μοναστηρίου 18, Τ.Κ. 54629 Θεσσαλονίκη, Email: capsishotel@capsishotel.gr, τηλ. 2310-596800 και Fax: 2310-510555).

Όσα από τα μέλη του Συλλόγου σας επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εργασίες του Συνεδρίου αυτού ως Σύνεδροι, θα πρέπει να το δηλώσουν το αργότερο μέχρι την 10η Ιουλίου 2017, συμπληρώνοντας ευκρινώς και το επισυναπτόμενο δελτίο συμμετοχής και αποστέλλοντας ταυτόχρονα στην ΑΣΠΕ και το προβλεπόμενο ποσό συμμετοχής για κάθε Σύνεδρο του Συλλόγου σας.

-ΙΙ-

ΔΕΛΤΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Τα δελτία συμμετοχής κατάλληλα συμπληρωμένα, θα κατατίθενται μαζί με τη σχετική χρηματική υποχρέωση συμμετοχής στα γραφεία της Συνομοσπονδίας ή θα αποστέλλονται ταχ/κώς ή μέσω του Τελεφάξ (210- 32.55.363) ή ηλεκτρονικά (aspe@otenet.gr) μαζί με το φωτοαντίγραφο του σχετικού παραστατικού της Τράπεζας με το οποίο θα αποδεικνύεται η κατάθεση σε πίστωση του λογαριασμού Καταθέσεων Ταμιευτηρίου της ΑΣΠΕ με αριθμό GR 08 0140 1010 1010 0210 1250 549 που τηρείται στην Τράπεζα ALPHA BANK με την αιτιολογία: «Συμμετοχή στο Συνέδριο».

Καμία δήλωση συμμετοχής μετά τις 10 Ιουλίου 2017 δεν θα γίνει δεκτή.

2. Για τη συμμετοχή κάθε Συνέδρου θα πρέπει να αποσταλεί στην ΑΣΠΕ :

Για το μονόκλινο δωμάτιο το ποσό των 200 ευρώ

Για το δίκλινο δωμάτιο το ποσό των 240 ευρώ

Για το τρίκλινο δωμάτιο το ποσό των 250 ευρώ

Με το παραπάνω ποσό καλύπτονται:

  • Οι διανυκτερεύσεις της Παρασκευής και του Σαββάτου (6 και 7/10/2017 αντίστοιχα).
  • Πρωϊνό, Γεύμα και Δείπνο του Σαββάτου 7/10/2017.
  • Πρωϊνό της Κυριακής 8/10/2017.
  • Φάκελος και λοιπό έντυπο υλικό του Συνεδρίου.

Όσοι ενδιαφέρονται να παραμείνουν στο Ξενοδοχείο μετά της 8/10/2017 θα πρέπει να το δηλώσουν και να επιβαρυνθούν με τα σχετικά έξοδα.

-ΙΙΙ-

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Η μετάβαση και επιστροφή κάθε Συνέδρου θα τελεί υπό την ιδία ευθύνη των Συλλόγων τους οποίους εκπροσωπούν ή υπό των ιδίων όσων θα θελήσουν να ταξιδεύσουν με δικά τους μεταφορικά μέσα.

Όσοι τυχόν παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου αλλά δεν θα κάνουν χρήση των υπηρεσιών του Ξενοδοχείου (διανυκτέρευση, πρωϊνό, κ.λπ.) θα πρέπει να καταβάλλουν μόνο το ποσό των πενήντα (50)  ευρώ κατά τη λήψη του φακέλου για τη συμμετοχή στη δεξίωση το Σάββατο βράδυ και για την κάλυψη των εξόδων του έντυπου υλικού.

Για τη συμμετοχή στο Συνέδριο θα τηρηθεί εκ μέρους της ΑΣΠΕ αυστηρή σειρά προτεραιότητας, η οποία εξαρτάται από το χρόνο που θα περιέλθουν και θα πρωτοκολληθούν στην ΑΣΠΕ τα δελτία συμμετοχής των Συλλόγων και τα παραστατικά αποστολής του αναλογούντος χρηματικού ποσού.

Ενδέχεται, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων στο Συνέδριο να χρησιμοποιηθούν δωμάτια σε παραπλήσιο ή παραπλήσια ξενοδοχεία. Για το λόγο αυτό και για την άρση οποιασδήποτε παρεξηγήσεως θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας.

Στο εν λόγω Συνέδριο, θα επισημανθούν από έγκυρους επιστήμονες και ειδικούς εισηγητές οι συνέπειες της Δημογραφικής συρρίκνωσης του πληθυσμού και η Συνταγματική υποχρέωση που έχει η πολιτεία να σχεδιάζει και εφαρμόζει δημογραφική πολιτική και να λαμβάνει προς τούτο τα αναγκαία μέτρα.

Σήμερα που η χώρας μας καταρρέει δημογραφικά, η ενεργός συμμετοχή όλων μας στο Συνέδριο καθίσταται επιβεβλημένη.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για την ΑΣΠΕ