ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΕ στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

12 Δεκεμβρίου 2017

 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΕ : Εισήγηση για το δημογραφικο και την ανάπτυξη