Ανάσταση του Ιησού Χριστού

8 Απριλίου 2018

Προτού ακόμη χαράξει, νύκτα, μέσα από την γαστέρα, μέσα από την κοιλίαν του τάφου βγήκε, ξεπετάχτηκε ο Αναστάς Κύριος. «Εκ γαστρός προ εωσφόρου» τον ήγειρεν ο ουράνιος Πατήρ, για να μείνη πια από τότε ο αιώνιος δικός μας αρχιερεύς.

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εύχονται σ όλες τις οικογένειες των πολυτέκνων η Ανάσταση του Χριστού να αναστήσει στην ψυχή μας την αγάπη που τόσο πολύ σήμερα αναζητούμε.

ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ .