Κοίμησις της Θεοτόκου

14 Αυγούστου 2018

 

Κοίμησις της Θεοτόκου

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σας εύχονται ολόψυχα η Κοίμηση της Θεοτόκου να μας αναστήσει από τις αμαρτίες μας. Στις Πολύτεκνες οικογένειες δύναμη και αγάπη ,

Οὐ θαῦμα θνῄσκειν κοσμοσώτειραν Κόρην,
Τοῦ κοσμοπλάστου σαρκικῶς τεθνηκότος.
Ζῇ ἀεὶ Θεομήτωρ, κἂν δεκάτῃ θάνε πέμπτῃ.