ΑΓΙΑ και ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

24 Απριλίου 2019

Κατά την Μεγάλη Τετάρτη επιτελούμε ανάμνηση του γεγονότος της αλείψεως του Κυρίου με μύρο από μια πόρνη γυναίκα. Επίσης φέρεται στη μνήμη μας, η σύγκλιση του Συνεδρίου των Ιουδαίων, του ανωτάτου δηλαδή Δικαστηρίου τους, προς λήψη καταδικαστικής αποφάσεως του Κυρίου, καθώς και τα σχέδια του Ιούδα για προδοσία του ΔιδΑποτέλεσμα εικόνας για ΑΓΙΑ; ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗασκάλου του.