Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ κ. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΝΔ ΔΡΑΜΑΣ. ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

26 Ιουνίου 2019

 

 

Δράμα, 25 Ιουνίου 2019

Αξιότιμες/οι κυρίες /κύριοι!

 

Με χαρά δέχτηκα το με αριθ. 342/10-06-2019 έγγραφό σας, με το οποίο μου

γνωστοποιείτε ζητήματα που απασχολούν τα μέλη του Συλλόγου μας, αλλά και ζητήματα

του ευρύτερου δημογραφικού προβλήματος της Χώρας μας.

Ως πατέρας μιας οικογένειας τεσσάρων παιδιών, που με αγώνες και αγωνίες

προσπαθούν μέσα στο δύσκολο κοινωνικό περιβάλλον να ορθοποδήσουν, κατανοώ

απόλυτα όλες εκείνες τις πολύπαθες οικογένειες των πολυτέκνων και τα προβλήματα

τους, εργασιακά, επαγγελματικά, σπουδών, υγείας κλπ, τόσο αυτά που αναφέρετε στο

έγγραφό σας, όσο και άλλα που έχει συμπεριλάβει στο πρόγραμμά της η Νέα

Δημοκρατία.

Σε όλα όσα αναφέρεστε, και γενικότερα σε ζητήματα στήριξης της οικογένειας, η Νέα

Δημοκρατία και ο Πρόεδρός της κ. Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν τοποθετηθεί διεξοδικά, με

κύρια κατεύθυνση και βασική πολιτική αρχή την ενίσχυση όλων των τύπων των

οικογενειών, δηλαδή (μονογονεϊκές, πυρηνικές, πολύτεκνες ή διαγενεακές). Χωρίς

ταυτόχρονα να υποπίπτει στον κίνδυνο της μερισματικής προσέγγισης για την

αντιμετώπιση των προβλημάτων τους και ιδιαίτερα εκείνων των πληθυσμιακών ομάδων

που κινδυνεύουν να περιπέσουν σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Χωρίς, δηλαδή, να υποπίπτει στην σαγήνη του λαϊκισμού, που βιώσαμε τα τελευταία

χρόνια και που τόσα δεινά επέφερε στον τόπο.

Με την παραδοχή ότι η όποια συντεχνιακή προσέγγιση των προβλημάτων, δε

συμβάλλει στην αντιμετώπισή τους αλλά οξύνει την αντιπαλότητα μεταξύ των μελών της

κοινωνίας μας, η Νέα Δημοκρατία συγκρότησε, ύστερα από τοποθετήσεις των αρμοδίων

οργάνων της τόσο σε κοινοβουλευτικό επίπεδο όσο και στον προγραμματικό της λόγο,

ένα σχέδιο κυβερνητικού έργου. Το σχέδιο αυτό ως πλαίσιο αρχών, αναδεικνύει το βαθιά

κοινωνικό πρόσωπο της πολιτικής που θα ασκήσουμε και που κατεξοχήν εδράζεται στους

παραγωγικούς μηχανισμούς της οικονομίας, η μεγέθυνση της οποίας θα επιφέρει την

ουσιαστική έξοδο από την κρίση. Από τη μεγέθυνση αυτή θα προκύψει και η προαγωγή

του κοινωνικού κράτους και κατ’ επέκταση η κοινωνική ευημερία των Ελλήνων.

2

Η πρόταση αυτή βασίζεται σε έξι άξονες:

• Μείωση του κόστους απόκτησης παιδιού.

• Στήριξη των εργαζομένων γονέων και κυρίως των γυναικών.

• Θεσμικά μέτρα για την γενικότερη προετοιμασία της κοινωνίας και της πολιτείας στις

δημογραφικές εξελίξεις και την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.

• Μέτρα προώθησης της ενεργού γήρανσης και της διαγενεακής αλληλεγγύης.

• Στήριξη των μεγάλων οικογενειών.

• Αντιστροφή του brain drain, της φυγής των νέων.

 

Αναλυτικότερα:

ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

Για τη μείωση του κόστους απόκτησης παιδιού, η πρόταση της ΝΔ περιλαμβάνει:

– Αύξηση του αφορολογήτου κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί της οικογένειας, ήδη

από το πρώτο παιδί.

– «Speed premium», ειδικό οικονομικό βοήθημα, σε περίπτωση γέννησης επόμενου

παιδιού εντός 30 μηνών από την προηγούμενη γέννα. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να

εξεταστεί επιπλέον αφορολόγητο, για τα πρώτα χρόνια ζωής των παιδιών.

-Υπαγωγή των βρεφικών ειδών πρώτης ανάγκης και ειδών γυναικείας υγιεινής στον

χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ.

– Ανάδειξη του ρόλου των δημόσιων μαιευτηρίων και επανεξέταση του πλαισίου της

ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής για τα υπογόνιμα ζευγάρια.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Για τη στήριξη των εργαζομένων γονέων και κυρίως των γυναικών, η ΝΔ προτείνει:

– Δυνατότητα επιλογής του χρόνου κατά τον οποίο θα γίνει χρήση της άδειας

εγκυμοσύνης και λοχείας. Ενδεικτικά: Η έναρξη της άδειας να γίνεται από 6 έως 2

εβδομάδες πριν την πιθανή ημερομηνία τοκετού. Το τυχόν υπόλοιπο να μεταφέρεται μαζί

με την άδεια λοχείας.

3

– Σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, μπορεί να προβλεφθεί μεγαλύτερη

χρονικά άδεια σε μονογονεϊκές οικογένειες.

– Μεγαλύτερη στήριξη της οικογένειας με παιδιά στην προσχολική ηλικία: Για κάθε

παιδί που δεν βρίσκει θέση σε δημοτικό παιδικό σταθμό, η οικογένεια του, εφόσον πληροί

τα εισοδηματικά κριτήρια, θα λαμβάνει κουπόνι ύψους 180 ευρώ το μήνα για 10 μήνες το

χρόνο, το οποίο θα μπορεί να εξαργυρώνεται σε βρεφονηπιακό σταθμό της επιλογής της.

Επέκταση του ωραρίου των παιδικών σταθμών, με ποιοτικό πρόγραμμα και τις

κατάλληλες υποδομές, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργαζόμενων

γονέων.

– Σταδιακή εφαρμογή διετούς υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής. Τα παιδιά θα

ξεκινάνε την υποχρεωτική εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο από τα τέσσερα και όχι από τα

πέντε τους χρόνια.

– Δημιουργία προγράμματος στήριξης όσων επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά

από διακοπή για την ανατροφή τέκνων ή την βοήθεια ηλικιωμένων.

– Εισαγωγή της τηλε-εργασίας και της ημιαπασχόλησης στο Δημόσιο για τους νέους

γονείς που το επιθυμούν.

– Δημιουργία προγράμματος «Νταντά της γειτονιάς»: Θα δημιουργηθεί το θεσμικό

πλαίσιο ούτως ώστε οι ενδιαφερόμενοι/-ες να μπορούν να πιστοποιούνται, και να

αναλαμβάνουν οι ίδιοι την φύλαξη παιδιών προσχολικής ηλικίας, όπως συμβαίνει σε

άλλες χώρες της ΕΕ. Η «νταντά της γειτονιάς» μπορεί να συνδυαστεί με το κουπόνι του

παιδικού σταθμού.

ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Στην πρόταση της ΝΔ περιλαμβάνονται και θεσμικά μέτρα:

-Συστηματικός έλεγχος των νόμων ως προς τις δημογραφικές επιπτώσεις τους.

Ίδρυση Γραφείου δημογραφικής πολιτικής στην Βουλή.

-Ενίσχυση του κοινωνικού χαρακτήρα του εκπαιδευτικού συστήματος με:

▪Ολοήμερα Σχολεία παντού, με πρόγραμμα δραστηριοτήτων, μελέτη.

▪ Εκμάθηση ξένων γλωσσών, με οργάνωση εξετάσεων και παροχή πιστοποίησης,

μέσα στα σχολεία.

▪ Λειτουργία τάξεων υποδοχής για την ενσωμάτωση όλων των παιδιών στο ελληνικό

εκπαιδευτικό σύστημα.

4

– Θέσπιση καθεστώτος εμπιστευτικού τοκετού (ανώνυμη γέννα), για να εκλείψουν τα

φαινόμενα επικίνδυνων τοκετών και εγκατάλειψης βρεφών. Το νεογέννητο θα μπορεί να

δίδεται για υιοθεσία.

– Ο τερματισμός της εγκυμοσύνης δεν αποτελεί εργαλείο οικογενειακού

προγραμματισμού. Πρωτοβουλίες για τον περιορισμό των ανεπιθύμητων κυήσεων, ειδικά

μάλιστα των εφήβων και των νέων, με σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ενημέρωση για τις

αντισυλληπτικές μεθόδους και βεβαίως για τις επιλογές που έχει μία γυναίκα που

αντιμετωπίζει ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, αλλά και η απρόσκοπτη πρόσβαση στη δωρεάν,

νόμιμη και ασφαλή διακοπή της για όλες τις γυναίκες.

– Επέκταση της προστασίας από απόλυση από τους 18 στους 24 μήνες μετά τον

τοκετό, και επέκταση της ρύθμισης στους πατέρες, μόλις ανακοινώνουν στην εργασία

τους ότι οι γυναίκες τους κυοφορούν.

– Αύξηση του αριθμού των εισαγγελέων ανηλίκων, ούτως ώστε να διεκπεραιώνονται

ταχύτερα οι διαδικασίες υιοθεσιών, και επανεξέταση επί το αυστηρότερο των

προϋποθέσεων υιοθεσιών, ούτως ώστε να μειωθούν οι περιπτώσεις οικονομικής

εκμετάλλευσης. Αξιοποίηση του θεσμού των διακρατικών υιοθεσιών.

– Προώθηση της δημιουργίας μίας πολύπλευρης ευρωπαϊκής πολιτικής για την

αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων με ένα Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Συμβούλιο

Μετανάστευσης και την προώθηση πολιτικής οργανωμένης μετανάστευσης προς την ΕΕ.

Ένας μηχανισμός ελεγχόμενης εισόδου, θα μπορούσε να συμβάλει στην καλύτερη

διαχείριση (καταγραφή, και κυρίως ενσωμάτωση) των εισερχομένων, ενώ θα έδινε

επιπλέον επιχειρήματα για τον αυστηρότερο περιορισμό των παράνομων εισόδων, και την

ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες προέλευσης.

ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

«Σε μια κοινωνία με περισσότερους παππούδες από ό,τι εγγόνια, ο σεβασμός στην

τρίτη ηλικία πρέπει να συνοδεύεται από ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο αντιμετώπισής

της», αναφέρει η ΝΔ και προτείνει μέτρα προώθησης της ενεργού και υγιούς γήρανσης

και της διαγενεακής αλληλεγγύης:

– Αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού και του φορολογικού συστήματος ώστε να μην

λειτουργεί αποτρεπτικά στην παράταση του εργασιακού βίου μετά τα 65. Όποιος θέλει θα

μπορεί να εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα και μετά τα 65, χωρίς να περικόπτεται η σύνταξή

του. Οι επιπλέον εισφορές που θα καταβάλλει θα προσμετρώνται σε εκ νέου υπολογισμό

της σύνταξης, με την οριστική διακοπή της εργασίας του.

-Εξασφάλιση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού/συνταξιοδοτικού μας συστήματος

με ένα σύστημα τριών πυλώνων, όπως στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες της ΕΕ και

του ΟΟΣΑ, που θα συνδυάζει τον πρώτο αναδιανεμητικό πυλώνα (εθνική σύνταξη και

5

αναλογική σύνταξη με βάση τις εισφορές στον «κοινό κουμπαρά») με έναν δεύτερο

κεφαλαιοποιητικό πυλώνα (εισφορές των νέων εργαζόμενων σε έναν «ατομικό

κουμπαρά» που θα έχει αποθεματικό που θα φέρνει αποδόσεις) και έναν τρίτο εθελοντικό.

-Προώθηση της υγιούς γήρανσης του πληθυσμού: Προληπτική ιατρική και προαγωγή

υγείας με έμφαση στις μεγαλύτερες ηλικίες και τα χρόνια νοσήματα.

– Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο με προγράμματα κατάρτισης (πχ. χρήση νέων

τεχνολογιών) των ατόμων άνω των 55 ετών ώστε να παραμένουν ανταγωνιστικοί στην

αγορά εργασίας.

– Ευρύτερη ψηφιακή κατάρτιση των ηλικιωμένων ώστε να μπορούν να είναι σε θέση

να κάνουν βασικές καθημερινές δουλειές (πληρωμές λογαριασμών, μεταφορές χρημάτων

κλπ), να ενημερώνονται και να ψυχαγωγούνται. Η ψηφιακή ενασχόληση μειώνει τα

ποσοστά κατάθλιψης και άνοιας, δύο μεγάλων προβλημάτων της τρίτης ηλικίας.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

Για τη στήριξη των μεγάλων οικογενειών, η ΝΔ προτείνει:

– Επαναφορά των επιδομάτων πολυτέκνων στα προ του ν. 4512/2018 επίπεδα.

-Νομικές προβλέψεις για την παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στους Δήμους για την

στήριξη πολυμελών οικογενειών.

– Έκπτωση από τα τέλη κυκλοφορίας ΙΧ και επανεξέταση των τεκμηρίων, έως την

ενηλικίωση των τέκνων. Οι προβλέψεις για την απόκτηση αυτοκινήτου που ισχύουν για

τους πολυτέκνους θα επεκταθούν και στις τρίτεκνες οικογένειες.

– Αύξηση του αφορολογήτου για την αγορά πρώτης κατοικίας, με δεδομένη την

ανάγκη μεγαλύτερου εμβαδού για την οικογένεια. Επανεξέταση των τεκμηρίων.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ του brain drain

Για την αντιστροφή του brain drain και τη φυγή των νέων η ΝΔ προτείνει:

-Στήριξη στις νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις. Γενναία φορολογικά κίνητρα για την

κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων για την χρηματοδοτική υποστήριξη των start up

επιχειρήσεων, που θα δημιουργήσουν ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

-Δημιουργία, για διακεκριμένους νέους Έλληνες επιστήμονες που έφυγαν στο

εξωτερικό, αλλά και για εκείνους που παραμένουν στη χώρα, ειδικών θέσεων στα Ελληνικά

Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα.

-Μεγαλύτερη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, ώστε όλοι οι νέοι να

έχουν καλές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης.

6

Ο Πρόεδρος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής για το

υπαρξιακό εθνικό διακύβευμα, το δημογραφικό, τόνισε ότι είναι η ώρα να πιάσουμε το

νήμα των καιρών μακριά από τη «δικτατορία της επικαιρότητας». Γι’ αυτό και με

προσωπική του ευθύνη εισηγήθηκε την πρότασή μας στο εθνικό αυτό θέμα. Τα

σποραδικά επιδόματα, όλων των κατηγοριών, με μορφή φιλοδωρήματος, όπως

χορηγήθηκαν από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν συνιστούν πολιτική για τους νέους που

θέλουν να κάνουν οικογένεια!

Για μας κεντρική επιδίωξη είναι η δημιουργία χιλιάδων νέων, καλά αμειβόμενων,

θέσεων εργασίας, μέσα σε μία οικονομία που θα αναπτύσσεται με διπλάσιους αριθμούς

από τους σημερινούς. Στο πλαίσιο αυτό η στήριξη της πολύτεκνης οικογένειας παραμένει

κεντρικό σημείο για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Δεσμευόμαστε ότι θα

επαναφέρουμε τα ποσά που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ περιέκοψε σε βάρος των τρίτεκνων και

πολύτεκνων οικογενειών. Η συνολική θεώρηση και αντιμετώπιση του προβλήματος

περιλαμβάνει ταυτόχρονες, και όχι αποσπασματικές πολιτικές για την κοινωνική πρόνοια,

για ένα ασφαλιστικό σύστημα ελκυστικό, δίκαιο και αποτελεσματικό, την παιδεία, την υγεία,

τις υιοθεσίες, την υποστήριξη των υπογόνιμων ζευγαριών, τη μείωση με στόχο την

εξάλειψη του συγκλονιστικού αριθμού των εκτρώσεων, και όλα αυτά μπορούν να

επιτευχθούν με κεντρικό άξονα την οικονομία.

Η πατρίδα μας, με ένα πληθυσμό συνεχώς μειούμενο, κινδυνεύει να μικρύνει, όπως

και μία κοινωνία με παιδιά που πιστεύουν ότι θα ζήσουν χειρότερα από τους γονείς τους.

Μόνο με την οικονομική ανάκαμψη μιας Ελλάδας που θα παράγει περισσότερο

πλούτο και θα έχει περισσότερες θέσεις εργασίας, θα ανοίξει ο δρόμος προς μία

αποτελεσματική πολιτική αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος, και αυτή θα

είναι- κυριολεκτικά- μία γόνιμη πολιτική.

Στη βάση όλων των παραπάνω σας καλώ, ως μέλος του Συλλόγου Πολυτέκνων

Δράμας «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» να στηρίξετε δυναμικά στις επερχόμενες εκλογές την

παράταξη της Νέας Δημοκρατίας για να ευοδωθούν οι προσδοκίες του λαού μας και από

κοινού να πάμε την Ελλάδα, να πάμε τη Δράμα ψηλά!

 

Με εκτίμηση

υπ. Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Δράμας

 

Δημήτρης Κυριαζίδης