Εκτελείτε Εθνοκάθαρση και Λευκή Γενοκτονία ???

2 Οκτωβρίου 2019

Πως εξαφανίζεις έναν λαό από τον χάρτη.

 

.Αυτά τα νούμερα δεν τα είχανε πετύχει

 

ούτε οι Αμερικανοί όταν εξ αφανίσανε όλες

 

τις φυλές των ινδιάνων..Η Εθνοκάθαρση

 

και ο εποικισμός σε μια χώρα που δεν έχει

 

ιστορικό προηγούμενο..το 15% των

 

γεννήσεων στην Ελλάδα είναι από

 

αλλοδαπές μητέρες

Πάνος Λελιάτσος.