Οδηγός “επιβίωσης” σε Χώρους Εργασίας – Όλα τα μέτρα προστασίας

12 Μαρτίου 2020

Αποτέλεσμα εικόνας για κοροναιος

 

Λεπτομερή Εγκύκλιο, που απευθύνεται, μεταξύ άλλων, σε όλους τους ΟΤΑ της Χώρας εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, με στόχο την ενημέρωση των εργαζομένων σε ό,τι αφορά τα συμπτώματα του κορωνοϊού COVID-19, τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος και τα προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς του ιού.

Επισημαίνουμε ότι πρόκειται για ένα κείμενο με εξαιρετικά χρήσιμες λεπτομέρειες για όσα όλοι οι εργαζόμενοι απαιτείται να γνωρίζουμε.

Περιέχει δε ενημέρωση που ενδεχομένως πολλοί δεν προσέχουν, όπως:

– ότι το αλκοολούχο διάλυμα για το πλύσιμο των χεριών πρέπει “να έχει άδεια ΕΟΦ, περιεκτικότητα αλκοόλης ή μίγματος αλκοολών (αιθανόλη, ισοπροπανόλη ή προπανόλη) με άθροισμα 70% και πιστοποίηση CE

– ότι “η χρήση γαντιών μια χρήσης δεν αντικαθιστά σε καμιά περίπτωση το πλύσιμο των χεριών” και “με γυμνό χέρι δεν αγγίζουμε την εξωτερική επιφάνεια των γαντιών”.

– ότι “πέρα από τις συνήθεις εργασίες καθαρισμού, χρειάζεται συχνός καθαρισμός των λείων επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά (π.χ. πόμολα, χερούλια, κουπαστή από σκάλες ή κιγκλίδωμα, ανελκυστήρες, διακόπτες, βρύσες κλπ) με κοινά καθαριστικά, δηλαδή υγρό σαπούνι και νερό, ή διάλυμα οικιακής χλωρίνης 10% (1 μέρος οικιακής χλωρίνης αραιωμένο σε 10 μέρη νερό) ή αλκοολούχο αντισηπτικό. Οι εργασίες καθαρισμού πρέπει να γίνονται με χρήση γαντιών μιας χρήσης και στολή εργασίας.”

– “όλοι οι κάδοι απορριμμάτων να διαθέτουν ποδοκίνητο καπάκι και να περιέχουν πλαστική σακούλα μιας χρήσης”

– ότι “δαπάνες για αγορά Μέσων Ατομικής Προστασίας ή/και καθαριστικών βαρύνουν τον εργοδότη”.

Στην Εγκύκλιο μπορείτε επίσημα να ενημερωθείτε για

– την κλινική συμπτωματολογία του κορωνοϊού,

– τι πρέπει να γίνεται όταν υπάρχει εργαζόμενος με ιστορικό ταξιδιού ή ιστορικό στενής επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα (π.χ. να ενημερώνεται άμεσα ο ιατρός εργασίας και όταν δεν υπάρχει ο Προϊστάμενος),

– τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εκδήλωσης των συμπτωμάτων σε εργαζόμενο κατά τη διάρκεια εργασίας του (π.χ. ότι εργαζόμενος που εμφανίσει αιφνιδίως τα συμπτώματα αναμένει σε χώρο όπου δεν θα έρχεται σε επαφή με άλλα άτομα),

– όλα τα προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς σε χώρους εργασίας

(π.χ. αποφυγή κοντινής επαφής (<2m) για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 λεπτών με άτομα που εμφανίζουν συμπτώματα βήχα, φτερνίσματος, πυρετού, π.χ. αποφυγή κοινής χρήσης των μολυβιών, των στυλό, των μαρκαδόρων και άλλων προσωπικών αντικειμένων),

– οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος,

– γενικές οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης,

– παράρτημα με την τεχνική πλυσίματος των χεριών.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ποιο “υλικό πρέπει να διαθέτουν οι χώροι εργασίας:

– Θερμόμετρα (μη υδραργυρικά, π.χ. ψηφιακά μασχάλης) ή ταινίες θερμομέτρησης.

– Χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης

– Γάντια μιας χρήσης

– Πλαστικές σακούλες για την απόρριψη των χρησιμοποιημένων μέσων ατομικής προστασίας και των χαρτομάντιλων ή για τη συλλογή μολυσμένων αντικειμένων που πρέπει να πλυθούν ή να απολυμανθούν.

Πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης.

– Μπουκάλια με αλκοολούχο διάλυμα με αντλία έγχυσης και βάση (με τις προδιαγραφές που προαναφέραμε)

– Απολυμαντικά για χώρους και επιφάνειες (π.χ. οικιακή χλωρίνη) και απολυμαντικά για αντικείμενα που εξατμίζονται εύκολα (π.χ. οινόπνευμα).”

Αναλυτικότερα, μπορείτε να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την Εγκύκλιο απόΕΔΩ