Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στην Ελληνική Αστυνομία

5 Αυγούστου 2020