Ο ΑΕΤΟΣ – ΕΛΛΆΣ – ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

12 Δεκεμβρίου 2020
Καλό βράδυ ακούστε το για να μην ξυπνήσουμε σκλάβοι

Η Ελλάδα μας ψηλά το κεφάλι Αδέλφια.

http://www.youtube.com/watch?v=ATwpPqqDnHA&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=ATwpPqqDnHA&feature=youtu.be