Πόσο υπηρετούν τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών μετά την αύξηση στους 12 μήνες στον Στρατό Ξηράς από

18 Μαρτίου 2021

Στρατιωτική θητεία 2021: Πόσο υπηρετούν τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών μετά την αύξηση στους 12 μήνες στον Στρατό Ξηράς από τον ΜάιοΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η νέα ΚΥΑ για τις αλλαγές στην στρατιωτική θητεία που θα ισχύσουν από τον Μάιο, πώς θα επηρεάσει τα τέκνα των πολύτεκνων οικογενειών; Το ερώτημα αυτό έθεσε προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας η βουλευτής Άννα Ευθυμίου.Από την απάντηση προκύπτει ότι η νέα ΚΥΑ δεν καταργεί το προνόμιο των πολυτέκνων να υπηρετούν τ απειδιά τους μειωμένη θητεία 6 μηνών. Με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.3421/05 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (Α΄302), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθορίζεται ότι όλοι οι αδελφοί από τέσσερα (4) ή περισσότερα ζώντα αδέλφια μεταφέρονται, εφόσον επιθυμούν, στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης εξάμηνης διάρκειας. Με τις διατάξεις της πρόσφατης κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ), καθορίζεται ο απαιτούμενος προς οριστική απόλυση χρόνος, όσων εκπληρώνουν πλήρη (δωδεκάμηνη) και μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση εννεάμηνης διάρκειας,ο οποίος διαμορφώνεται αναλόγως της γεωγραφικής θέσης και του επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητας της Μονάδας, στην οποία υπηρετούν.Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει ότι, η διάρκεια της μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης εξάμηνης διάρκειας του άρθρου 7 του ν.3421/05 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (Α΄302), στην οποία δύναται να υπαχθούν οι πολύτεκνοι, δεν επηρεάζεται από την εν λόγω ΚΥΑ.