ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

11 Οκτωβρίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας ανακοινώνουμε ότι μετά τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στις 09 Οκτ. 2021

στον Σύλλογο Πολυτέκνων ν Δράμας ,συνήλθαν σε Σώμα οι πλειοψηφίσαντες Σύμβουλοι τις 11 Οκτ 20121 και ώρα 1800, για να εκλέξουν τους Συμβούλους με μυστική ψηφοφορία στα αξιώματα που προβλέπονται από το καταστατικό του Συλλόγου. Μετά την ψηφοφορία εκλέγονται :

1. Πρόεδρος       : Σμολοκτός Νικόλαος

2. Αντιπρόεδρος: Θεοδωρίδης Θεόδωρος

3. Γενικός Γραμματέας: Στάικος Αντώνιος

4. Ταμίας : Κωνσταντινίδης Σάββας

5. Μέλος  : Φωτιάδης Λάζαρος

6. Μέλος  : Γεωργίου Κωνσταντίνος

7. Μέλος  : Δομζαρίδης Κωνσταντίνος.

Μετά το πέρας της διαδικασίας ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τα Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την άψογη διαδικασία των αρχαιρεσιών και ευχήθηκε να έχουν επιτυχία στο έργο τους.

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος: Νικόλαος Σμολοκτός
O Γενικός Γραμματέας: Στάικος Αντώνιος