ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

22 Οκτωβρίου 2022

Σας ενημερώνουμε ότι την ΤΡΙΤΗ 25 Οκτ 2022 και από τις 1600 έως 1700 θα πραγματοποιήσουμε Διανομή διαφόρων προϊόντων της εταιρείας ARIVIA από την αποθήκη διανομών του Συλλόγου μας Φιλιππουπόλως 37 στη Δράμα . Δικαιούχοι είναι όλες οι πολύτεκνες οικογένειες .Κατά την παραλαβή να έχετε την πολυτεκνική σας ταυτότητα.