ΝΕΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

5 Απριλίου 2024

Σας ενημερώνουμε ότι το ΣΑΒΒΑΤΟ 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ2024 από τις 1200 έως 1300 ΤΟ μεσημέρι  θα γίνει διανομή προϊόντων στην Αποθήκη του Συλλόγου Φιλιππουπόλεως 37 ΔΡΑΜΑ . Δικαιούχοι είναι όλες οι Πολύτεκνες Οικογένειες. Να έχετε την Πολυτεκνική ταυτότητα μαζί σας .ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΟ ΠΑΣΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ 2024.