Παιδικοί Σταθμοί
17 Ιανουαρίου 2022
Παιδικοί Σταθμοί 2021-2022: Δήλωση στοιχείων ωφελούμενων σε ειδική εφαρμογή

EETAA ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤOΥΣ ΦΟΡΕΙΣ / ΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022 ΚΑΙ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ… Περισσότερα