Νομοσχέδιο για τους Παιδικούς Σταθμούς – Τι αλλάζει στις παρεχόμενες υπηρεσίες

26 Αυγούστου 2021
Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται έως την 3η Σεπτεμβρίου Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, που περιλαμβάνει ρυθμίσεις και για τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Παιδικοί σταθμοί: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις - Οι δικαιούχοι και οι  προϋποθέσεις - CNN.gr
Πρόκειται για το Μέρος Β’ και συγκεκριμένα τα άρθρα 11 έως και 18, υπό τον τίτλο «Διατάξεις για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς – Πρόγραμμα “Κυψέλη”».
Ειδικότερα, το αρ.11 ορίζει πως στο σύνολο των δημοτικών, ιδιωτικών και δημόσιων, βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών θα εφαρμόζεται το Πρόγραμμα “Κυψέλη”, το οποίο θα έχει ως στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των σταθμών και την τακτική και έγκαιρη αξιολόγηση της ανάπτυξης και της προόδου των βρεφών και των νηπίων.
Αυτό το Πρόγραμμα εισάγει ενιαίες ποιοτικές προδιαγραφές και κατευθύνσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων των βρεφών και των νηπίων και ενδυναμώνει τη σχέση μεταξύ της οικογένειας και του σταθμού.
Περαιτέρω, στο αρ.12 προσδιορίζεται το περιεχόμενο του Προγράμματος.
Στο αρ.13 προβλέπεται η υποχρεωτική τακτική παρακολούθηση των βρεφών και των νηπίων σε νοητικό, μαθησιακό και ψυχοκοινωνικό επίπεδο, μέσω ειδικών σταθμισμένων εργαλείων, που θα διενεργείται από εκπαιδευμένο προσωπικό τουλάχιστον μία φορά ετησίως.
Με το αρ.14 δημιουργείται «Εθνικό Συμβούλιο Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης», ως συλλογικό συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο θα υπάγεται στο Υπουργείο και θα αποτελείται από 15 μέλη.
Στο αρ.15, η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και έναν εκπρόσωπο της ΚΕΔΕ, ο οποίος θα υποδεικνύεται από την ΚΕΔΕ εντός 15 ημερών από Πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών για τον ορισμό του, άλλως ο Υπουργός Εσωτερικών θα ορίζει εκπρόσωπο της ΚΕΔΕ με Απόφασή του.
Ακολουθούν στο αρ.16 οι αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου και στο αρ.17 ζητήματα λειτουργίας του.
Το αρ.18 προβλέπει την υποστήριξη της εφαρμογής του Προγράμματος Κυψέλη από τους «μέντορες». Συγκεκριμένα ορίζεται ότι την επιμόρφωση και την υποστήριξη του προσωπικού των βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στην εφαρμογή του Προγράμματος αναλαμβάνουν εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα έχουν στην αρμοδιότητά τους ένα συγκεκριμένο αριθμό σταθμών ανά περιοχή («μέντορες»).
Αναλυτικότερα, μπορείτε να δείτε ολόκληρο το Νομοσχέδιο και την Έκθεση που το συνοδεύει.