ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ARIVIA

1 Φεβρουαρίου 2024

Σας ενημερώνουμε ότι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 από τις 1100 έως 1200 θα γίνει διανομή προϊόντων στην Αποθήκη του Συλλόγου Φιλιππουπόλεως 37 ΔΡΑΜΑ . Δικαιούχοι είναι όλες οι Πολύτεκνες Οικογένειες. Να έχετε την Πολυτεκνική ταυτότητα μαζί σας . ΧΩΡΙΣ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΟ ΠΑΣΟ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ.